Historie školy
 
Základy kopáčství
Studenti se v tomto předmětu učí základní techniky práce s lopatou,
rýčem, krumpáčem a dalšími nástroji. Osvojí si i další dovednosti,
jako např. pití lahvového piva při opírání se bradou o lopatu či maskování exkrementů v terénu (při absenci mobilní toalety).
Technika záseku motykou:
Oči sledují místo záseku

Paže jsou mírně pokrčené

a) Nápřah

Kolena mírně pokrčená

Motyka jde co nejvíce do výšky,ne příliš
dozadu,aby nedošlo ke ztrátě stability
b) Švih
Oči stále sledují místo záseku

Důležitá je práce ramen

Dochází ke kontrakci břišních svalů

Kolena stále mírně pokrčená, připravená
vyrovnávat síly vzniklé zásekem hlavy
motyky do země

Moderní technologie
Udržet kontakt se světovými trendy není obzvláště v kopáčství
jednoduché. Díky skvělé práci členů pedagogického sboru jsou
však studenti seznamováni s těmi nejmodernějšími technologiemi
na poli výkopových prací.
Motorová lopata Shovelsson 3000 je posledním technologickým výkřikem moderního kopání.
Škola vlastní 2 tyto jedinečné stroje, které jsou
plně k dispozici výuce.
Tento nástroj, jehož pracovní název je zatím
"oko z drátu na tyči 7350dx", byl vyvinut přímo
v laboratořích na Ukrajině. Díky šikovnosti
a hbitým prstům bratří Stanka a Chatka
Khamorových je v držení SKŠ. Našemu
vědeckému týmu se však ještě nepodařilo
určit, k čemu slouží.
Volitelné kroužky a kurzy
Kurz sběračů hoven
Tento kurz je zaměřen na práci ve městech, kde jsou
psí exkrementy vážným problémem. Výuka probíhá
na nejvyhlášenějších lokalitách převážně v Praze.
Odborník při odstraňování následků
     venčení dogy jménem Drobek
Technika držení exkrementu
           při ručním sběru
Kroužek kydání
Narozdíl od sběračů venkovsky zaměřený kroužek.Účastníci se naučí nejen zatraceně dobře kydat, ale i rozeznávat druhy hnoje po čichu, hmatu i chuti.
Tvarování příkopu (tzv. shaping)
    (na snímku student 2. ročníku)
Snímek učitele zahrabávajícího
studenta do kupy hnoje v rámci
tématu "Hnůj je náš kamarád".
Dokonale zvládnutá technika
kydání v podání studenta 3. ročníku
TOPlist
Na úvodní stránku
Guestbook